pagalhd.com
pagalhd.com

Categories


Download [Guitar] Sao vẫn còn mưa rơi - Guitar đệm hát - 4dummies.info - Ghita.vn 3gp, Mp3 & Mp4 full hd

Download [Guitar] Sao vẫn còn mưa rơi - Guitar đệm hát - 4dummies.info - Ghita.vn 3gp, Mp3 & Mp4 full hd

2018-01-29 01:00:51
Hình Như Là - 4dummies.info
214 views
1
0

Description

[Guitar] Sao vẫn còn mưa rơi - Guitar đệm hát - 4dummies.info https://guitarlele.wordpress.com/2018/01/29/sao-van-con-mua-roi-hop-am-guitar-hop-am-ukulele/ Điệu Valse: https://lanhuhinh.wordpress.com/2015/06/21/dieu-valse-guitar-34-finger-picking-strumming-guitar-34/ Bắt [C] đầu trời vào đông nhìn [Em] hàng cây trơ [G] lá Những tháng dài chờ [F] trông từ ngày anh vắng [C] xa Anh [Em] đi làm nhung [C] nhớ niềm [C7] nhung nhớ chơi [F] vơi Bây [Dm] giờ là tháng [C] hai sao [D7]vẫn còn mưa [G] rơi. Thế [C] rồi trời vào xuân tưởng [Em] rằng anh sẽ [G] đến Những tháng dài màn [F] đêm nào ngờ anh đã [C] quên Anh [Em] đi về nơi [C] ấy về [C7] nơi ấy xa [F] xôi Bây [Dm] giờ là tháng [Em] tư sao [G] vẫn còn mưa [C] rơi. [Dm] Sao ta vẫn [Am] còn ôm ấp [Em] mãi Cuộc [C7] tình đã ra [F] đi [Dm] sao mưa vẫn [Am] còn rơi Giăng [Em] mắc lối ta [G] về [Dm] Dù là đắng [G] cay Ta [E7] vẫn yêu người [Am] ấy [Dm] Ta vẫn đợi vẫn [G] chờ. Thế [C] rồi trời vào thu nhìn [Em] hàng cây trút [G]lá Những tháng dài chờ [F] trông từ ngày anh vắng [C] xa Trên [Em] con đường em [C] bước một [C7] chiếc bóng đơn [F] côi Bây [Dm] giờ là tháng [F] mười sao [G] vẫn còn mưa [C] rơi. Hình Như Là – 4dummies.info http://www.facebook.com/4dummies.info www.4dummies.info

Available Download Formats
Right Click The Download Link. Then Choose, Save Link As.
Copy This And Replace File Name -> [ [Guitar] Sao vẫn còn mưa rơi - Guitar đệm hát - 4dummies.info - Ghita.vn ]

Download Full Video
Free
Download as MP4 (720p)
0B
Download as WebM (360p)
0B
Download as MP4 (360p)
0B
Download as 3GP (240p)
0B
Download as 3GP (144p)
0B
Mp3 & Mp4 Full HD 2K Videos
Write Comment
Youtube Comments

Currently no Review for this Video